ข่าวธุรกิจ

ชมงานคราฟต์ ส่องงานศิลปะในย่านคลองสาน กับงาน “Bangkok Design Week 2023”

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองสาน ร่วมกับ ไอคอนสยาม และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ CEA พร้อมผสานความร่วมมือของเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนย่านคลองสาน

ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้จัดงาน Bangkok Design Week 2023 หรือ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 โชว์ศักยภาพผู้ประกอบการย่านคลองสาน-ธนบุรี ผลักดันงานคราฟต์ หนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น มุ่งมั่นขับเคลื่อนฝั่งธนสู่ URBAN ‘NICE’ZATION – เมือง มิตร ดีภายใต้แนวคิด ‘CULTURAL GATEWAY-CRAFT HOPPING’

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA และพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรจัดงานยิ่งใหญ่ “Bangkok Design Week 2023” หรือ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566

ด้วยการผสานความร่วมมือของเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนย่านคลองสาน โดยกลุ่ม SUP! (Seek of Urban Project) กลุ่มนักออกแบบที่มีความหลงใหลในเมืองและวิถีชีวิตของผู้คน ซึ่งมีความสนใจและตั้งใจจะพัฒนาเมือง โดยเริ่มจากภายในสู่ภายนอก จากละแวกบ้าน สู่ย่าน ไปสู่เมือง

โดยร่วมมือกับนักออกแบบจากหลายแขนง ชุมชน ผู้ประกอบการ ภาคสถานศึกษา ไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผ่านการออกแบบและกิจกรรมสร้างสรรค์ กระบวนการมีส่วนร่วม การจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ และผู้อยู่อาศัยในชุมชน ฯลฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่ม SUP! ได้มีการสร้างคอมมูนิตี้ what’SUP Khlong San! ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่เชิงทดลองที่ต้องการบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ของคนในย่าน และนักออกแบบ เพื่อทดลองพัฒนาเมืองในรูปแบบที่หลากหลายมาสื่อสารในรูปแบบใหม่

โดยร่วมกับผู้ประกอบการภายในย่านคลองสาน จัดกิจกรรมร่วมกันในแต่ละพื้นที่ทดลองของแต่ละความร่วมมือจากผู้ประกอบการ รวมถึงออกแบบกิจกรรมที่จัดสรรพื้นที่ โดยให้นักออกแบบ และศิลปิน ได้สามารถโชว์ผลงานเพื่อสื่อสารเรื่องราวของย่านคลองสาน ผ่านผลงานศิลปะ ตลอดจนการนำสินทรัพย์ในพื้นที่มาเสนอในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

โดยการสร้างกิมมิกให้คนมาท่องเที่ยวด้วยการนั่งเรือข้ามฟาก พร้อมชื่นชมความงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมกันนี้ยังมีการออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้ความรู้เรื่องเมืองกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนย่านคลองสาน

รวมถึงการติดตั้งไฟในเขตคลองสาน โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้ทำกิจกรรมสำรวจพื้นที่ ย่านคลองสาน รวมถึงการพูดคุยร่วมกับชุมชนและบุคลากรจากสำนักงานเขตคลองสาน เพื่อผสานความร่วมมือในการนำความรู้จากการเรียน ผสานกับเรื่องราวของพื้นที่ ทดลองออกแบบไฟ ทดลองติดตั้ง ณ บริเวณตรอกมานะวิทยา และทางเดินริมน้ำบริเวณท่าเรือท่าดินแดง

ตลอดจนการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม Instagram @wearesup.official และ Facebook Page What’SUP Khlong San เพื่ออัพเดทข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นอีกช่องทางในการโปรโมทกิจกรรมสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการภายในย่านร่วมกัน

โดยภายในงานวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการเขตคลองสานว่าที่ร้อยตรี สรวุฒิ วิเศษสงวน เป็นประธานเปิดงาน Bangkok Design Week 2023 พื้นที่คลองสาน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ปราชญ์ชุมชน ซึ่งได้ประกอบคุณประโยชน์ต่อชุมชนด้วยการส่งต่อศาสตร์และศิลป์แก่คนรุ่นหลังในย่านคลองสานในคงรักษาสืบไป โดยมีพันธมิตรภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน ณ รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1 ไอคอนสยาม

ว่าที่ร้อยตรีสรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กล่าวว่า สำนักงานเขตคลองสาน รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่งานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ร่วมกันจัดงาน ‘Bangkok Design Week 2023’ ระหว่างวันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2566 ในพื้นที่ศักยภาพ 6 แห่งในเขตคลองสาน

ข่าวธุรกิจ

งานนี้จะทำให้พวกเราได้โชว์ศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่ย่านคลองสาน – ธนบุรี ภายใต้แนวคิด ‘CULTURAL GATEWAY-CRAFT HOPPING’ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละแห่ง และได้ถ่ายทอดเอกลักษณ์ แสดงงานศิลปะ ถ่ายทอดประสบการณ์ และสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนาไอเดียของผู้คนที่มาร่วมงาน

โดยมุ่งมั่นขับเคลื่อนให้ทุกคนรู้จักย่านคลองสาน-ธนบุรี ผลักดันสู่การพัฒนาตามแนวคิดหลักของการจัดงานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของเมืองให้สอดรับกับการขยายตัวของการเพิ่มขึ้นของประชากร นอกจากนักท่องเที่ยวและผู้คนจะได้ชมวัฒนธรรม สังคม เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตแล้ว ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนหันมาร่วมมือร่วมใจกันพัฒนากรุงเทพฯ ให้ดีขึ้น ตามคอนเซ็ปต์ของงาน ‘Urban ‘NICE’ zation เมือง-มิตร-ดี’

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่าไอคอนสยาม ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองสาน CEA และ กลุ่ม SUP! พร้อมด้วยพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ขานรับการจัดงาน Bangkok Design Week 2023 ในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้ทุกคนรู้จักย่านคลองสาน-ธนบุรี

โดยไอคอนสยาม ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน และเป็นหนึ่งในการผสานความร่วมมือกันระหว่างบุคคล ชุมชน ภาครัฐและเอกชน ให้หันมาร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่คลองสานให้เป็นที่รู้จัก สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนากรุงเทพฯให้ดีขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม : LHMH ทุ่ม 6 พันล้านเนรมิตที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา

Author: admin